Bilgiler
YURTDIŞINDAN EMEKLİLİK MAVİ KART SAHİPLERİ VE YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI  Avrupalı Türklerin merak ettiği bu konuyu iki bölüm halinde irdelemek gerekir:  - İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri bakımından,  - Yurtdışı borçlanma bakımından.  İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri bakımından:  Ülkemizin    22    ülkeyle    yapmış    olduğu    sosyal    güvenlik    sözleşmelerine    göre,    sigortaya    tabi çalışanlar    ile    onların    bakmakla    yükümlü    olduğu    kişilere    Türk    veya    yabancı    ülke    vatandaşı olmalarına    bakmaksızın    emeklilik,    hastalık,    iş    kazası,    meslek    hastalığı    gibi    sigorta    kolları bakımından    eşit    işlem    yapılmak    zorundadır.    Şayet    kişinin    Türkiye’de    1    gün    dahi    sigortalı çalışması   mevcut   ise,   ister   doğuştan   yabancı   ülke   vatandaşı   isterse   mavi   kart   (veya   pembe   kart) sahibi    olsun,    Bakanlar    Kurulu    izni    ile    yabancı    ülke    vatandaşlığına    geçmiş    veya    geçmemiş olmasına   bakılmaksızın   bir   Türk   vatandaşı   gibi   yabancı   ülkede   geçen   hizmetleri   birleştirilir   ve koşul    yerine    gelmiş    ise    kendilerine    mutlaka    bir    aylık    bağlanır.    Ayrıca    ikametini    bulunduğu ülkeden Türkiye’ye taşırsa sağlık yardımı hakkından da ücretsiz yararlanır.  Başka    bir    ifade    ile    ikili    sosyal    güvenlik    sözleşmelerinin    uygulanmasında    vatandaşlık    şartı aranmaz. 
DEVAM DEVAM