Bilgiler
Yurtdışı borçlanma bakımından:  Diğer   bir   konu   ise   çok   merak   edilen   ve   kafaların   karıştırıldığı   yurtdışı   borçlanma   ve   buna   bağlı olarak emeklilik hakkıdır.  Kesin   bir   dille   ifade   edilmelidir   ki;   “Yurt   Dışında   Bulunan   Türk   Vatandaşlarının   Yurt   Dışında Geçen    Sürelerinin    Sosyal    Güvenlikleri    Bakımından    Değerlendirilmesi    Hakkında    3201    Sayılı Kanun”   Türkiye   Büyük   Millet   Meclisi   tarafından   özel   olarak   ve   sadece   Türk   vatandaşları   için çıkarılmıştır.   Yurtdışı   borçlanma   hakkından   yararlanmak   için   çalışılan,   işsizlikte   geçen   veya   ev kadını    olarak    yabancı    ülkede    ikamet    edilen    sürede    mutlaka    Türk    vatandaşı    veya    Türk vatandaşlığını   koruyan   çifte   vatandaş   olmak   gerekir.   Yabancı   ülke   vatandaşlığına   geçen   veya eski    adı    pembe    kart    yeni    adı    mavi    kart    sahipleri    artık    Türk    vatandaşı    olmadıkları    için    bu imkandan faydalanamaz.  29.06.2004   ve   29.05.2009   günleri   değiştirilen   Türk   Vatandaşlık   Kanunu’nun   28.nci   maddesi “…sosyal   güvenliğe   ilişkin   kazanılmış   hakları   saklı…”   derken,   birinci   bölümde   dile   getirilen konu   ve   ülkemizdeki   çalışması   ile   emeklilik   hakkı   elde   edenlerin   durumlarını   garanti   altına almıştır.  Sözkonusu   haberde   ise,   12.06.2009   gün   ve   27256   sayılı   Resmi   Gazete’de   yayınlanan   Türk Vatandaşlık   Kanunu   değişikliği,   yabancı   ülke   vatandaşlığına   geçen   veya   mavi   kart   sahiplerine borçlanma   ve   bundan   dolayı   da   emeklilik   hakkı   getiriyor   gibi   yansıtılmaktadır.   Bu   tamamen eksik veya yanlış bir bilgidir. 
GERİ DEVAM GERİ DEVAM